• หน้าหลัก > ข้อมูลสื่อมวลชน > กิจกรรมบริษัท
2557  
NEWS & ACTIVITIES
โกลว์จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และชี้แจงผลประกอบการสำหรับปี 2556

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และชี้แจงผลประกอบการ ของปี พ.ศ. 2556 ให้แก่นักวิเคราะห์กว่า 50 คน จากสถาบันการเงินต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกลุ่มบริษัทโกลว์มีรายได้รวม 69,704 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA) จำนวน 18,259 ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 7,214 ล้านบาท และ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  ก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 8,061 ล้านบาท

 
2556  
NEWS & ACTIVITIES
โกลว์จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 3/2556

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 ให้แก่นักวิเคราะห์กว่า 40 คนจากสถาบันการเงินต่างๆ ณ โรงแรม เอเวอร์กรีน ลอเรล เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกลุ่มบริษัทโกลว์มีรายได้รวม 17,647 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA) จำนวน 4,559 ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 1,923 ล้านบาท และ Normalized Net Profit  จำนวน 2,054 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 20 ปีกลุ่มบริษัทโกลว์ "The Era of Success”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี  ภายใต้แนวคิด “The Era of Success” เพื่อขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้าทางธุรกิจ องค์กรภาครัฐ สำหรับการสนับสนุนอย่างดียิ่งที่มีต่อกลุ่มบริษัทโกลว์ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 200 คน ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ 

สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่ 4 มุ่งมั่นสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สมาคมเพื่อนชุมชนนำโดย 5 บริษัทผู้ก่อตั้ง ได้แก่ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  คุณนิติกร ตันติธรรม กรรมการบริษัท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด คุณจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย (จำกัด)และ คุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทโกลว์  ร่วมจัดงานแถลงข่าวครบรอบ 3 ปี เพื่อนชุมชน “ก้าวไปด้วยกันสู่ปีที่ 4 มุ่งมั่นสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  

 
 
โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน คว้ารางวัล ASEAN Coal Awards 2013 ในกลุ่ม Best Practices ประเภทโครงการด้านถ่านหิน

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Coal Award 2013 ประเภท Best Practices-Clean Coal Use and Technology in Power Generation โดย โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้งหมด 17 รายในกลุ่ม Best Practices ประเภทโครงการด้านถ่านหิน* ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ในงานกาล่า ดินเนอร์ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (AMEM) ครั้งที่ 31 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 


 

 
 
โรงไฟฟ้าโกลว์คว้ารางวัล Thailand Coal Awards 2013 ด้าน Best Practice ประเภท Power Generation

นายเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ กลุ่มบริษัทโกลว์ รับรางวัล Thailand Coal Awards 2013 จากนายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้จัดการประกวด Thailand Coal Awards 2013 ขึ้น โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี3 และ โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้รับรางวัล Best Practices ในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการผลิตการใช้ประโยชน์จากถ่านหินการใช้เทคโนโลยีถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 
 
โกลว์จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 2/2556

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2556 ให้แก่นักวิเคราะห์กว่า 40 คนจากสถาบันการเงินต่างๆ ณ โรงแรม เอเวอร์กรีน ลอเรล เมื่อเร็วๆนี้ โดยกลุ่มบริษัทโกลว์มีรายได้รวม 16,928 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA) จำนวน 4,420 ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 1,217 ล้านบาท และ Normalized Net Profit  จำนวน 1,893 ล้านบาท
 

 
 
โกลว์จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.31 บาท พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่

 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 และพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.301 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจำนวนเงิน1,903,187,410.57 บาท  พร้อมกันนี้ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายโกวิทย์  โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  นายวิลเล็ม แวน ทเวมเบเกอ  และนายเคียท พีเตอร์  และ ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ เพื่อแทนที่กรรมการอิสระที่ได้ลาออก โดยมีผู้บริหารได้แก่ นายเอซ่า เฮสคาเน่น  (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุทธิวงศ์ คงสิริ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสืริกิติ์
 

 
 
มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยี่ยมเสด็จเยือนโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ จ.ระยอง

เจ้าชายฟิลลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยี่ยม และเจ้าหญิงมาธิลด์ พระชายา นำคณะนักธุรกิจเบลเยี่ยมมาประชุมทางการค้าที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ที่จังหวัดระยอง โดยโกลว์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจีดีเอฟ สุเอซ ปัจจุบัน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าส่วนขยายของโกลว์แล้วเสร็จทุกโครงการ ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1,996 เมกะวัตต์เทียบเท่า ในปี 2552 เป็น 3,560 เมกะวัตต์เทียบเท่า ในปีปัจจุบัน โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการของบริษัทฯ  
 

 
2555  
NEWS & ACTIVITIES
เก็คโค่วันได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008

กลุ่มบริษัท โกลว์ โดยบริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ ไอพีพี ใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดีเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากบริษัทเอเจเอ รีจิสตราส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
 

GLOW นำเสนอข้อมูลในงาน " บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day @ SET in the City)

23 พ.ย.2555 - นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และนายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผู้อำนวยการแผนกการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) นำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าและแผนการดำเนินงานในอนาคตให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ในงาน "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โกลว์ ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2554 แก่นักวิเคราะห์สถาบันการเงิน

 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 ให้แก่นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำกว่า 50 คนพร้อมกันได้นำคณะนักวิเคราะห์ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแห่งแรกของโกลว์ในประเทศไทย และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในจังหวัดระยอง โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและต้อนรับ

 

 
 
โกลว์จัดสัมนา “Glow Customer Conference”

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นประธานเปิดงานสัมนาลูกค้าอุตสาหกรรม "Glow Customer Conference”  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมนากว่า100 คน จาก 31 บริษัท การจัดสัมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบการปฏิบัติการ การสื่อสาร และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทโกลว์ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมรับทราบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคงในระบบส่งไฟฟ้าและไอน้ำ ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมืออาชีพ  นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ Transformer Life Assessment and Preventive Maintenance และ Lightning Protection and Grounding System

 
 
โกลว์ ไอพีพี รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 4 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องาน “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพดี”  ณ โรงแรมสตาร์ พลาซ่า อ. เมืองระยอง โดยมีคุณวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่คุณปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต กลุ่มบริษัทโกลว์ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักในการทำงาน

 
 
เก็คโค่-วัน ฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด จัดพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ แห่งแรกของเมืองไทย ซึ่งใช้ถ่านหินคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ Supercritical Pulverized Coal-Fired Boiler Technology ซึ่งเป็นระบบหม้อต้มไอน้ำประสิทธิภาพสูง สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลง ทำให้ปริมาณการระบายมลสารลดลงด้วย โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าปัจจุบันของกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
ในภาพ : จากซ้าย นายวิลเล็ม แวน ทเวนเบเกอ ประธานและเจ้าหน้าที่บริหาร ไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย , นายเจอร์ราด เมสทราเยต์ ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจีดีเอฟ สุเอซ  , นายธงชัย  ศรีสมบูรณานนท์  ประธานคณะกรรมการบริหาร  บมจ. เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัดและนาย เอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์  ร่วมในพิธี "ฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน”

 
 
คณะกรรมการ HHPC เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยเหาะ

2 กุมภาพันธ์ 2555, อัตถะปือ  : คณะกรรมการบริษัทไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด จากไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ เอเชีย รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos: EDL) และบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยเหาะ  ตั้งอยู่ในจังหวัดอัตถะปือ ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำลังการผลิต 152 เมกะวัตต์  โดยคุณปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต คุณสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน กลุ่มบริษัทโกลว์ และคุณทนง ตันทองทิพย์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า และคณะผู้บริหาร บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำพร้อมเสนอข้อมูลกระบวนการผลิตไฟฟ้า
 
 
 

 
2554  
NEWS & ACTIVITIES
 
โกลว์ยังคงรักษามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการ CSR-DIW ต่อไปได้

โรงงาน 2 แห่งของกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้รับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Awards ในโครงการ CSR-DIW ซึ่งได้แก่ มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีคุณเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ ในฐานะตัวแทนของบริษัทโกลว์ เอสพีพี 2/เอสพีพี 3/โกลว์ พลังงาน และ เก็คโค่-วัน และคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ในฐานะตัวแทนของ บริษัทโกลว์ ไอพีพี จำกัด ขึ้นรับรางวัลจากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา   

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO26000 โดยพัฒนาเป็นมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมจนได้รับโล่และเกียรติบัตรแล้วทั้งสิ้น 321 ราย รวมโรงงานทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา  

 
 
โกลว์ ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2554 แก่นักวิเคราะห์สถาบันการเงิน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2554 ให้แก่นักวิเคราะห์กว่า 50 คน จากสถาบันการเงินต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมกลุ่มบริษัทโกลว์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและต้อนรับ

 
 
เอสซีจี เคมิคอลส์ เซ็นสัญญากับกลุ่มบริษัทโกลว์ ต่อสัญญารับไฟฟ้า 15 ปีในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

4 บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้แก่ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด และบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อต่ออายุการรับไฟฟ้าเป็นระยะเวลาอีก 15 ปี โดยจะรับกำลังไฟฟ้า 48 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบัน เอสซีจี เคมิคอลส์และบริษัทในเครือรับไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัทโกลว์ทั้งหมด 190 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 198 ตันต่อชั่วโมง

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เอสซีจี เคมิคอลส์ได้ให้ความไว้วางใจโกลว์ให้เป็นผู้ให้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปด้วยกัน”

ในภาพ : นายชลณัฐ ญาณารณพ (ที่สี่จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ นายเอซ่า เฮสคาเน่น (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติในงานพิธีเซ็นสัญญาดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารจากเอสซีจี เคมิคอลส์ และกลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมแสดงความยินดี

 

 

 
 
โกลว์ ไอพีพี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

คุณเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ เป็นตัวแทนของบริษัทโกลว์ ไอพีพี จำกัด เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัทโกลว์ เอสพีพี 2/เอสพีพี 3/โกลว์ พลังงาน และ เก็คโค่-วัน ยังได้รับรางวัลโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Award) ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทโกลว์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000) อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

 
2553  
NEWS & ACTIVITIES
 
โกลว์ร่วมเปิด “ศูนย์เพื่อนชุมชน”

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์  ร่วมเปิดตัว ‘ศูนย์เพื่อนชุมชน’ กับ 4 ผู้ประกอบการรายใหญ่มาบตาพุดได้แก่ ปตท เอสซีจี บีแอลซีพี  และดาว เคมิคอล โดยมี นายวีระพงษ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิด  ‘ศูนย์เพื่อนชุมชน’ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับชุมชน เน้นเปิดเผย-โปร่งใส เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อประโยชน์ของชุมชน และรับรู้ปัญหา ความต้องการ นำสู่การร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 


 

 
 
โกลว์ ร่วมเปิดโครงการ “เพื่อนชุมชน”

คุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับ ปตท. และผู้ประกอบการอีก 3 บริษัทคือ เอสซีจี บีแอลซีพี และดาวเคมิคอล ได้จับมือกันเปิดตัวกลุ่ม “เพื่อนชุมชน” ความร่วมมือของอุตสาหกรรมในมาบตาพุดครั้งแรกของไทย ทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาต้นแบบโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย
โครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและจริงใจที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการดุแลและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ทั้ง 5 ผู้ประกอบการมีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหมายให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษา

 
 
โกลว์เดินหน้าCSR-DIW นำโกลว์ ไอพีพีเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW 2553

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารจากบริษัทโกลว์ ไอพีพี ได้ไปร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในโครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR-DIW 2553  ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปีที่สามแล้ว  ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW นี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทโกลว์ที่จะยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมสู่มาตรฐานสากล ISO26000 หลังจากที่ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโกลว์สามารถคว้าเกียรติบัติ CSR-DIW 2552 ให้กับโรงไฟฟ้าเฟส 2/3 ได้เป็นผลสำเร็จมาแล้ว

 
 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

นายกี ริชเชล  (กลาง) ประธานกรรมการ และนายเอซ่า เฮสคาเน่น (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โกลว์พลังงาน จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 26 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จำนวน 1.123 บาท ต่อหุ้น จำนวนรวม 1,462,856,035  บาท พร้อมทั้งได้พิจารณาแต่งตั้ง นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

 
2552  
NEWS & ACTIVITIES
 
โกลว์แสดงความยินดีเปิดที่ทำการสกพ.

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โกลว์ พลังงาน (ที่สามจากซ้าย) มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นายนายชลิต เรืองวิเศษ (ที่สองจากซ้าย)  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง (ซ้าย) กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อเร็วนี้ โดยมี นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ร่วมแสดงความยินดี

กกพ. เป็นองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ ซึ่ง กกพ. ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักและเป้าหมายสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการได้รับบริการด้านพลังงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 

 
 
โกลว์ลงนามในสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับบริษัท ปตท. เคมิคอล

นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. เคมิคอล และนายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมลงนามในสัญญาระยะยาวเพื่อขยายระยะเวลาอายุสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำปัจจุบันออกไปจนถึงปี 2568 ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะทำให้การผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเพิ่มขึ้นจาก 22 เมกะวัตต์ เป็น 24 เมกะวัตต์ และไอน้ำเพิ่มขึ้นจาก 65 ตันต่อชั่วโมง เป็น 70 ตันต่อชั่วโมง

 
 
ชี้แจงผลการดำเนินงานแก่นักวิเคราะห์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2551 ให้แก่นักลงทุน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ กว่า 30 บริษัท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุทธิวงศ์ คงสิริ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

 
2008  
NEWS & ACTIVITIES
 
ชี้แจงผลการดำเนินงานแก่นักวิเคราะห์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2551 ให้แก่นักลงทุน จากสถาบันการเงินต่างๆ กว่า 30 บริษัท ณ โรงแรมมณเฑียร โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

 
 
โกลว์พลังงาน จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โดยมีคุณกี ริชเชล - ประธานกรรมการ, คุณปีเตอร์ เทอร์โมท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 
 
โกลว์ลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์กับ กฟผ.

นายกี ริชเชล ประธานกรรมการบมจ. โกลว์ พลังงาน และกรรมการบริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด (คนที่สามจากขวา) นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการบมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน และกรรมการบริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด (ที่สองจากขวา) และนายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ที่สองจากซ้าย) ลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า (PPA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่ -วัน ระยะเวลา 25 ปี กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ โดยมีนายอนุตร จาติกวณิช กรรมการ บมจ. โกลว์ พลังงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน โครงการนี้จะเพิ่มความหลากหลายในการใช้เชื้อเพลิงของประเทศและเป็นการเสนอขายไฟฟ้าในราคาที่ถูกให้แก่กฟผ. อีกทั้งยังเป็นโครงการที่รักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา

 
 
PTTAR เซ็นสัญญาซื้อขายสาธารณูปโภคกับ GLOW

นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) (กลาง), นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTAR (ซ้าย) และ นายปีเตอร์ เทอร์โมท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) (ขวา) ร่วมลงนามและแลกเปลี่ยนสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาการซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำสะอาด และน้ำปราศจากแร่ธาตุ ไปจนถึงปี 2564 เพื่อใช้ในโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 (AR2)

 
 
Glow Diary 2008 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

Glow Diary 2008 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2551 ชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป จากสมาคมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

 
2550  
NEWS & ACTIVITIES
 
โกลว์พลังงาน จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ โดยมีคุณ ปีเตอร์ เทอร์โมท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 
 
เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และไอน้ำ

นายทาคาชิ อิเคกามิ (คนแรกทางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด และนายเอกรัตน์ ทองธวัช (คนแรกทางขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำ กับ นายปีเตอร์ เทอร์โมท (คนที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์

 
 
ชี้แจงผลการดำเนินงานแก่นักวิเคราะห์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2550 ให้แก่นักลงทุน จากสถาบันการเงินต่างๆ กว่า 20 บริษัท ณ โรงแรมสุโขทัย โดยมีคุณปีเตอร์ เทอร์โมท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

 
 
โกลว์ พลังงาน ลงนามสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัทปิโตรเคมีในกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("โกลว์") ลงนามในสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าระยะยาว 2 ฉบับ (ระยะเวลา 20 ปี) กับ บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด (เอ็มโอซี) และ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (ทีพีอี) ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีในกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย

ในภาพ: นายชลณัฐ ญาณารณพ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคมีภัณฑ์ ซิเมนต์ไทย จำกัด และ ประธานกรรมการบริษัท เอ็มโอซี และ ทีพีอี , นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช กรรมการบริษัท เอ็มโอซี และ นายสมหมาย ศิริเลิศสมบัติ กรรมการผู้จัดการ ทีพีอี ร่วมลงนามและแลกเปลี่ยนสัญญาผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากับนายปีเตอร์ เทอร์โมท (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
 

 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ร่วมลงนามในสัญญาการจ่ายเงินปันผลกับ โกลว์ พลังงาน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณมี ฮาร์ ฟู, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน ได้ร่วมลงนามในสัญญาการจ่ายเงินปันผล ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นบริษัทโกลว์ พลังงาน จะได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งได้รับการอนุมัติจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการให้บริการดังกล่าวนี้สามารถขจัดปัญหาต่างๆ ของขบวนการสั่งจ่ายเช็ค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

 
2549  
NEWS & ACTIVITIES
 
อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ เซ็นสัญญาซื้อขายไอน้ำ

นาย เอช.เค อาร์กาวาล (คนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ และ นาย เค.ซี. ลัดดา (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดิวิชั่น) ร่วมลงนาม และแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไอน้ำ กับ นายปีเตอร์ เทอร์โมท (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยสัญญาดังกล่าว บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับซื้อไอน้ำจากกลุ่มบริษัทโกลว์เพื่อใช้สำหรับโรงผลิตอีพอกซี เรซิน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 
 
โกลว์พลังงาน จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยมีคุณปีเตอร์ เทอร์โมท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 
2548  
NEWS & ACTIVITIES
 
ชี้แจงผลการดำเนินงานแก่นักวิเคราะห์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2548 ให้แก่นักลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ กว่า 20 บริษัท ณ โรงแรมสุโขทัย โดยมีคุณปีเตอร์ เทอร์โมท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

 
 
การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทโกลว์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟระหว่างคณะผู้บริหารโกลว์และผู้บริหารของบริษัทลูกค้าต่างๆ จำนวนกว่า 30 บริษัท

 
 
ISO 14001

บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ตัวแทนโดยคุณ หลุยส์ สตีเวน โฮลับ ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการจัดการกลุ่มโรงงานระยอง เป็นผู้รับมอบใบรับรองการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีตัวแทนของหน่วยงานมาตรฐาน บริษัท AJA เป็นผู้มอบ

 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | พันธมิตรธุรกิจ | ธุรกิจบริษัท | ข้อมูลนักลงทุน | ข่าวและกิจกรรมบริษัท | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ร่วมงานกับเรา | RMS
Copyright © 2012 Glow Group • All rights reserved.