• หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
 

  ภาพรวมโครงการ

ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี

กลุ่มบริษัทโกลว์มีความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้มีนโยบายส่งเสริมทางด้านการศึกษาภายใต้โครงการครอบครัวโกลว์ หรือ  “GLOW  FAMILY” มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทั้งด้านสังคม สติปัญญา และคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในที่สุด โครงการ Glow Family ได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และโกลว์ยังได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างโกลว์และเยาวชนในโครงการผ่าน เว็บไซต์  www.glowfamily.in.th
ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเยาวชนที่สนใจในโอกาสด้านการศึกษาและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

โกลว์ได้ดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องดังนี้
 -โครงการเยาวชนระยองทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  ประจำปี 2550
-โครงการเยาวชนระยองทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  ประจำปี 2551
- โครงการ English Camp ครั้งที่ 1 ประจำปี  2551
- โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ โครงการการส่งเสริมทางด้านการศึกษาแล้ว กลุ่มบริษัทโกลว์ยังได้จัด “โครงการโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ และการเยี่ยมเยียนชุมชนพบปะเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ

  ข่าวและกิจกรรมโครงการ

 
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กลุ่มบริษัทโกลว์ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2557 ณ วัดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และสถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และคณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคุณสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี และโคเจนเนอเรชั่น ปลวกแดง ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้า

 
โครงการ “พี่สอนน้อง” โดยโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 และ โกลว์ ไอพีพี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ โดยบริษัทโกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด และ บริษัทโกลว์ ไอพีพี จำกัด ร่วมจัดโครงการ "พี่สอนน้อง" ณ โรงเรียนบ้านสะพานสี่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมีพนักงานจิตอาสาจากโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ การสอนวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการทำเค้กกล้วยหอมสูตรนึ่ง และ การบิดลูกโป่งแฟนตาซี และกิจกรรมทัศนะศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11

 
กลุ่มบริษัทโกลว์จัดงาน วันเด็กหรรษากับโรงไฟฟ้าโกลว์ 57 ให้กับ 3 โรงเรียนใน จ.ระยอง และ จันทบุรี

กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดงานวันเด็กหรรษากับโรงไฟฟ้าโกล์ว 57 ให้กับเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านสะพานสี่ อ.ปลวกแดง, ร.ร.วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ต.มาบตาพุด จ.ระยอง และ ร.ร.บ้านคลองบอน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ในวันที่ 9, 10 และ 11 มกราคม 2557 ตามลำดับ โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมรวมกันทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ซึ่งเด็กๆ ต่างก็ได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกม การแข่งขันกีฬา การประกวดความสามารถ ฯลฯ อีกทั้งยังได้เต็มอิ่มกับอาหารและเครื่องดื่ม แถมมีของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปบ้านอีกมากมาย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 คณะอาจารย์และนิสิตจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 ด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีแผนกสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และแผนกชุมชนสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

 
โกลว์-ทร.1 เปิดตัวกิจกรรมชวนน้องอ่าน ที่ รร.บ้านเกาะหมาก จ.ตราด

กลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดทำโครงการชวนน้องอ่านหนังสือ ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงเรียนบ้านเกาะหมาก จ.ตราด โดยมีคุณปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ ร่วมกับ พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัทโกลว์มาเป็นเวลานานและได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการชวนน้องอ่านหนังสือนี้เป็นการต่อยอดโครงการห้องสมุดของกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กผ่านความร่วมมือของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

 
โครงการฉันรักบ้านเกิดโดยพนักงานโกลว์แจ้งเกิดสนามเด็กเล่น-ห้องไมโครซอฟท์ มัลติพอยท์แห่งแรกในหาดใหญ่

กลุ่มบริษัทโกลว์ได้จัดทำโครงการฉันรักบ้านเกิดเป็นโครงการที่ 2 แล้วในปีนี้  โดยเป็นโครงการที่เสนอโดยคุณนงลักษณ์ ชิตมณี พนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ เพื่อจัดทำสนามเด็กเล่นและห้องไมโครซอฟท์ มัลติพอยท์ให้กับโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งพิธีส่งมอบได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ริเริ่มโครงการฉันรักบ้านเกิดขึ้นในปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทได้มีโอกาสกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง โดยจะคัดเลือกโครงการที่พนักงานเสนอเข้ามาปีละ 2 โครงการๆ ละ 200,000 บาท  

 
โกลว์จับมือบีแอลซีพีจัดกิจกรรมจิตอาสาปีที่ 4

เมื่อเร็วๆนี้ โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัท โกลว์ ร่วมกับ โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี  จ.ระยอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม "โกลว์แฟมิลี่อาสาทำดี " ณ โรงเรียนวัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในโครงการเครือข่ายโกลว์จิตอาสาที่จุดประกายความสุขแห่งการเป็นผู้ให้ โดยมีพนักงานและครอบครัวจากทั้งสองบริษัทฯ กว่า 350 คนร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย อาทิ การทาสีอาคารเรียน อัฒจรรย์ ซ่อมแป้นบาสเก็ตบอล ติดกระดานไวท์บอร์ด เปลี่ยนกระจกห้องเรียน อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ นักเรียน ภายใต้บรรยากาศแห่งรอยยิ้มและมิตรภาพ นำทีมโดยผู้บริหารของทั้งสองบริษัท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน

 
โกลว์ร่วมสนับสนุนโครงการห้องสมุดรร.บ้านหินเพิง จ.นครราชสีมา

กลุ่มบริษัทโกลว์ นำโดยคุณมัณฑนา คุณากร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหารสำนักงาน ได้ทำการส่งมอบโครงการห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหินเพิง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นหลายราย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ได้มีส่วนในการบริจาคหนังสือและพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนในชนบทมาแล้วเกือบ 30 แห่งทั่วประเทศนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา     

 
โกลว์จับมือทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมพัฒนา 4 โรงเรียนห่างไกลในอมก๋อย

กลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ทำโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห่างหลวง และโรงเรียนในกลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านก๋องป๋อใต้ โรงเรียนบ้านทังที และโรงเรียนบ้านพลั่งแท  ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยบริจาคเงินเพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุด โรงอาหาร ห้องสุขา และจัดซื้อโต๊ะเรียน รวมถึงติดตามความคืบหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก กำลังการผลิต 38 กิโลวัตต์ที่บริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันก่อสร้างไว้และยังคงเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง

 
โกลว์ประเดิมโครงการฉันรักบ้านเกิด สร้างสนามเด็กเล่นให้รร.ในพัทลุง

กลุ่มบริษัทโกลว์จัดทำโครงการฉันรักบ้านเกิด โดยสนับสนุนงบประมาณให้พนักงานนำไปพัฒนาภูมิลำเนาของตนเอง วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสกลับภูมิลำเนา รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สนองความต้องการของคนในท้องถิ่น ในภาพเป็นการจัดทำสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านโหละเร็ด อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

 
โกลว์พลังงานจัด “โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์”

 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์” โดยคุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้าปัจจุบันและข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของกลุ่มบริษัทโกลว์  ที่มีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมทั้งเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 
โครงการฟื้นฟูสภาพโรงเรียนหลังน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หลังจากที่ดำเนินการมาเป็นเวลานานถึง 1 ปี ในที่สุดโครงการฟื้นฟูสภาพหลังน้ำท่วมก็เสร็จสมบูรณ์ โดยกลุ่มบริษัทโกลว์ นำโดยคุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ บริษัทจีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จำกัด โดยคุณทิม เบียริก ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคลลประจำภูมิภาคเอเชีย ได้ทำการส่งมอบโครงการไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนวัดจุฬามณี อ.บางบาล จ.อยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซม จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 8 โรงเรียน และโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลอีก 2 แห่ง โดยการให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพของทั้งโครงการคิดเป็นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 5.09 ล้านบาท 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโขดหิน

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2556 ณ วัดโขดหิน ชุมชนโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
กลุ่มบริษัทโกลว์จัดงานวันเด็กให้กับ 3 โรงเรียนในระยองและโคราช

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัท โกลว์ ได้จัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพานสี่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และในวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า มาบตาพุด จ.ระยอง นอกจากนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ยังได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านวังกระสวย อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โดยทั้งสามโรงเรียนมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมรวมกันทั้งสิ้นกว่า 900 คน ซึ่งเด็กๆ ต่างก็ได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกม การแข่งขันกีฬา การประกวดความสามารถ ฯลฯ อีกทั้งยังได้เต็มอิ่มกับอาหารและเครื่องดื่ม แถมมีของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปบ้านอีกมากมาย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ            

 
โกลว์ร่วมสนับสนุนครูอัตราจ้าง รร.ในจ.ชลบุรีและระยองเป็นปีที่ 2

พิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จ.ชลบุรี และโรงเรียนวัดมาบชะลูด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่หลายโรงเรียนกำลังประสบ โดยครูอัตราจ้างที่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางโครงการในปีนี้มีทั้งหมด 4 ท่าน ประจำอยู่ที่ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก โรงเรียนวัดมาบชะลูด โรงเรียนบ้านหนองแฟบ และโรงเรียนนิคมฯ

 
โกลว์ นำร่องโครงการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษให้กับ 2 โรงเรียนในระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ นำร่องโครงการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาให้กับ 2 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยได้มีการจัดพิธีส่งมอบครูอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 โดยมีคุณเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ สำหรับโครงการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนในปัจจุบันมากที่สุด เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพได้

 
โกลว์จับมือไมโครซอฟท์จัดอบรมการพัฒนาสื่อการสอนแก่ 12 โรงเรียนในระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมครูจาก 12 โรงเรียนในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft MultiPoint เมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง หลังจากที่จัดอบรมร่วมกันครั้งแรกไปแล้วที่ต.ห้วยบง จ.นครราชสีมา ในเดือนต.ค.ที่ผ่านมา โดยโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความน่าสนใจและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม อีกทั้งกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำห้องเรียน Microsoft MultiPoint ให้กับโรงเรียนวัดตากวนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

 
เอ็นพีเอสเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555, คุณอภิชาติ แจ่มจันทร์ - ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บ.โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS) และได้พาคณะเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชากลูกหญ้า

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
ผู้บริหารระดับสูง ไอพีอาร์-จีดีเอฟ สุเอซ ลอนดอน และภูมิภาคเอเชียเยี่ยมชมโกลว์

นายฟิล คอกซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไอพีอาร์ จีดีเอฟ สุเอซ ลอนดอน และคณะผู้บริหารระดับสูงไอพีอาร์ จีดีเอฟ สุเอซ ลอนดอนและภูมิภาคเอเชียเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 
โกลว์ จับมือไมโครซอฟท์ อบรมการพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม MultiPoint แก่ 10 โรงเรียนในโคราช

บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโกลเบิลกรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก จัดอบรมการใช้โปรแกรม MultiPoint ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางไมโครซอฟท์พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับเมาส์ได้ตั้งแต่ 1 ตัว ไปจนถึง 250 ตัว ซึ่งการนำโปรแกรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนจะช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความน่าสนใจและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม อีกทั้งกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 16-17 ต.ค.2555 บริษัทฯ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าวให้กับครูจาก 10 โรงเรียนในตำบลห้วยบงและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งมอบห้องเรียน Microsoft MultiPoint ให้กับโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในตำบลห้วยบงและพื้นที่ใกล้เคียง โดย ร.ท. ณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์ และคณะ เป็นตัวแทนในการส่งมอบห้องเรียนดังกล่าวพร้อมทั้ง CPU อีก 4 ตัวให้กับโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา    

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาไผ่

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดเขาไผ่ ชุมชนเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกันถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกรอกยายชา

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดกรอกยายชา ชุมชนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
โกลว์จับมือบีแอลซีพีจัด กิจกรรมจิตอาสาปีที่3

กลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมกับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นปีที่ 3 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 โดยร่วมแรงร่วมในบำเพ็ญประโยชน์แก่สถานที่ราชการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การทำป้ายชื่อต้นไม้ ขุดลอกร่องหญ้าแพรก เก็บขยะ การทำน้ำยาล้างจานเอนกประสงค์ ทำเจลล้างมือ ทำถังขยะจากยาง เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะพระเจดีย์กลางน้ำให้สวยงาม โดยสิ่งของที่ผลิตได้จะนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

 


 

 
โกลว์ พลังงาน ส่งมอบโครงการห้องสมุด ให้กับรร.บ้านห้วยบง จ.นครราชสีมา

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และคณะ ในฐานะตัวแทนของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโกลเบิลกรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ทำการส่งมอบโครงการห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีผู้นำชุมชน คณะครูอาจารย์ และพ่อแม่ผู้ปกครอง มาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ได้รับ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน แต่ยังนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

 
โกลว์ พลังงาน ส่งมอบโครงการน้ำดื่มสะอาด ให้กับรร.บ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และคณะ ในฐานะตัวแทนของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโกลเบิลกรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ทำการส่งมอบโครงการน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้เด็กและคนในชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะไว้บริโภค

 
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมกับกกพ.ส่งมอบโครงการบูรณะซ่อมแซมรร.วัดศรีมงคล จ.ชัยนาท

คุณศรีประภา สำรวจรวมผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ กลุ่มบริษัทโกลว์ ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และคุณพรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมส่งมอบโครงการบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนวัดศรีมงคล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณในการช่วยเหลือครั้งนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนบาท  

 
กฟผ. และ การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) จากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณสุรัตน์ชัย บางหลวง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บ.โกลว์ ไอพีพี จำกัด และคณะให้การต้อนรับ

 
โกลว์มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่มาบตาพุดและกลุ่มประมงเรือเล็ก

กลุ่มบริษัทโกลว์และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนมาบตาพุด 33 ชุมชน และกลุ่มประมงเรือเล็ก 6 กลุ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังให้มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมาบตาพุด

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดมาบตาพุด ชุมชนตลาดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดซอยคีรี

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดซอยคีรี ชุมชนซอยคีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตากวน

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดตากวน  ชุมชนตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
โกลว์ ร่วมกับการนิคมฯ มาบตาพุด สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2555

กลุ่มบริษัท โกลว์ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเน้นกิจกรรมการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเสริมสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมาบข่า

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดมาบข่า ชุมชนมาบข่า ต.มาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

12
 
โกลว์ร่วมสนับสนุนโครงการครูอัตราจ้างให้กับโรงเรียนในจ.ระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ โดยคุณเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ ร่วมกับบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ได้ทำพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนวัดมาบชะลูด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่หลายโรงเรียนกำลังประสบ สำหรับครูอัตราจ้างที่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางโครงการนี้มีด้วยกัน 3 ท่าน ประจำอยู่ที่ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดมาบชะลูด โรงเรียนบ้านหนองแฟบ และโรงเรียนนิคมฯ 2 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์จัดกิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 3 ร่วมกับกลุ่มเพื่อนชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มบริษัทโกลว์จัดกิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 3 ร่วมกับกลุ่มเพื่อนชุมชน, คุณปจงวิช พงษ์ศิวาศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชุมชนจากเทศบาลตำบลเนินพระ จำนวน 80 คน โดยมีคุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอภาพรวมธุรกิจและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทโกลว์ และคุณอนุลักษณ์ ถนอมสิทธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อนชุมชน ร่วมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้ คณะผู้แทนชุมชนยังได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน/ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมสันทนาการอีกด้วย สำหรับกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อนชุมชน ครั้งที่ 3 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนประกอบไปด้วย 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาว เคมิคอล และ กลุ่มบริษัทโกลว์

 
กอสส เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ประธานคณะทำงานพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด พร้อมคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ โดยมีทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัท โกลว์ ให้การต้อนรับ โดย คุณกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิตกลุ่มโรงงานระยอง, คุณวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม และคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์ ทั้งนี้ในการนำเสนอข้อมูลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงไฟฟ้า และพื้นที่ลานกองถ่านหิน รวมถึงท่าเรือขนถ่ายถ่านหินบิทูมินัส ให้กับคณะฯ ด้วยการนำเข้าเยี่ยมชมฯ ในพื้นที่จริง

 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชากลูกหญ้า

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2554 ณ วัดชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
กลุ่มบริษัทโกลว์สนับสนุนการจัดแข่งขันฟุตบอล “ตากวน-อ่าวประดู่ คัพ ครั้งที่ 18”

 กลุ่มบริษัท โกลว์ สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด “ตากวน-อ่าวประดู่ คัพ ครั้งที่ 18”ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยหันมาสนใจการออกกำลังกาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดปัญหายาเสพติด
 

 
โกลว์ส่งมอบโครงการช่วยเหลือโรงเรียนในภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโกลว์และทัพเรือภาคที่ 1 ได้ทำการส่งมอบโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวน 4 แห่งในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ เป็นประธานในการส่งมอบร่วมกับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

สำหรับโรงเรียนทั้ง 4 แห่งที่ได้รับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน และห้องสุขา) โรงเรียนประชาสงวน อ.ละแม จ.ชุมพร (ซ่อมหลังคา ฝ้าเพดาน และปรับปรุงห้องสมุด) โรงเรียนบ้านหนองจอก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (มอบอุปกรณ์ครัวและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์) และ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (โครงการห้องสมุด) โดยงบประมาณในการช่วยเหลือครั้งนี้คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 523,925 บาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์มีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยจะพยายามกระจายความช่วยเหลือออกไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่เฉพาะแต่ในระยองและชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่เท่านั้น

 
โกลว์ร่วมประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2554

กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2554 ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด เพื่อร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวชุมชน และเป็นการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแฟบ

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2554 ณ วัดหนองแฟบ ชุมชนหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
โกลว์สานฝันเยาวชนระยอง จัด Glow Tutor 2011 ติวเข้มฟรี GAT-PAT

กลุ่มบริษัทโกลว์ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดติวเข้มโครงการ" ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5 ปี 2554"หรือ Glow Tutor 2011  ในระหว่างวันที่ 24 และ 27-28 สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”   เปิดโอกาสให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 300 คนจาก 8 โรงเรียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา  โรงเรียนชำฆ้อวิทยา โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  โรงเรียนห้วยยางศึกษา และมกุฏเมืองราชวิทยาลัย เข้าเรียนกวดวิชาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการสอนครั้งนี้จะเป็นการทบทวนความรู้วิชา GAT - PAT จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียง อาทิ Enconcept E-Academy, ออนดีมานด์ และพินนาเคิล  เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนให้พร้อมก่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ แอดมิสชั่นปี 2555 ต่อไป

 
เก็คโค่-วัน ร่วมจัดนิทรรศการ “งานประชุมวิชาการระบบส่ง กฟผ ปี 2554”

บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ร่วมแสดงนิทรรศการ “งานประชุมวิชาการระบบส่ง ประจำปี 2554” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554  โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเก็คโค่-วัน ในด้านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกรอกยายชา

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2554 ณ วัดกรอกยายชา ชุมชนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
โกลว์สนับสนุนโครงการห้องสมุด รร.บ้านลาดผักหนาม จ.ชัยภูมิ

กลุ่มบริษัทโกลว์ สนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชนให้กับโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ได้ไปเป็นประธานในการส่งมอบโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กนักเรียนและคนในชุมชนต่อไป

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโสภณ

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์ และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2554 ณ วัดโสภณ ชุมชนโสภณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2554

กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดกิจกรรม "English Learning on screen 2011 @ SFC แหลมทองระยอง" เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ เรื่อง “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนนิคมวิทยา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จำนวนกว่า 120 คน

 
วันเด็กหรรษากับโรงไฟฟ้า ปี 2554

 

 

กลุ่มบริษัทโกลว์และ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จับมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้แก่น้องๆ นักเรียนของโรงเรียนวัดกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า "วันเด็กหรรษากับโรงไฟฟ้า ปี 54" โดยมีพนักงานโกลว์และบีแอลซีพีร่วมกันจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวํญและชุดเครื่องเขียนจำนวน 400 ชุดให้แก่น้องๆ นักเรียน ซึ่งต่างก็ได้รับความสนุกสนานกันโดยถ้วนหน้า

 
วันเด็กหรรษาที่โรงเรียนบ้านเขาตะแบก

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทโกลว์ ไอพีพี ร่วมส่งความสุขและสานฝัน ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในงาน วันเด็กหรรษา กับโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี สำหรับน้องๆ จำนวน 400 คน โดยจัดโซนกิจกรรมเกมรับของรางวัล การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน และมอบชุดเครื่องเขียน 

Glow Family รอยยิ้มแห่งความสุข ความประทับใจ ของ น้องๆ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ โกลว์ ไอพีพี จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่ชุมชนและสังคมต่อไป

 

 
หัวหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานลาวเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทโกลว์

นายไชยปะเสิด พรมหมสุภา หัวหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานลาว กระทรวงพลังงานและบ่อแร่  สปป.ลาว เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน     โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจ ร่วมบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า และแผนการดำเนินการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

 
ส่งมอบสนามกีฬาโรงเรียนวัดผักกาด จ. จันทบุรี

กลุ่มบริษัทโกลว์และทัพเรือภาคที่ร่วมส่งมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาให้กับโรงเรียนวัดผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยมีคุณเฮกกิ พูดาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาโครงการและธุรกิจ เป็นประธานในการส่งมอบร่วมกับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ในโอกาสนี้ ผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนจากทัพเรือภาคที่ยังได้ลงแข่งขันวอลเลย์บอลร่วมกับตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นการเปิดสนาม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทได้จัดร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี

 
โกลว์ร่วมกลุ่มเพื่อนชุมชนจัดโครงการเปิดบ้านครั้งที่ 2 “เพื่อนใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน…โรงงานสีเขียว”

กลุ่มบริษัทโกลว์ และกลุ่มเพื่อนชุมชน (กลุ่มบริษัทปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาว เคมิคอล) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการเปิดบ้านครั้งที่ 2  “เพื่อนใกล้ชิดมิตรใกล้บ้าน...โรงงานสีเขียว" ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554. โดยโกลว์เปิดบ้านต้อนรับชุมชนรอบๆพื้นที่โรงงาน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ“GLOW GOES GREEN” พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนนำชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนและสังคมมุ่งเน้นความโปร่งใสและความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงงานกับชุมชน

 

 
โกลว์ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วให้กับโรงเรียนบนเกาะกูด

กลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วจำนวน 15 เครื่องให้กับโรงเรียนบนเกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ที่จัดขึ้นโดยทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในอ.เกาะกูด ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานเอกชนต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ยังได้มอบเครื่องเล่นดีวีดีจำนวน 2 เครื่องให้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย 
 

12
 
โกลว์บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในชัยภูมิ

กลุ่มบริษัทโกลว์ เดินหน้าส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุดให้ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ  ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง โรงเรียนบ้านหนองคัน โรงเรียนดอนจำปา โรงเรียนซับสีทอง โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม และโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

 
English Learning Trip @ Nong Nooch Tropical Garden Pattaya

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนนิคมวิทยา และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด  จำนวนกว่า 90 คน กลุ่มบริษัทโกลว์ ได้จัดกิจกรรม  "English Learning Trip @ Nong Nooch Tropical Garden Pattaya "  โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้น้องๆ ได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากการชมสวนไม้ ซึ่งเป็นสวนระดับโลกของไทย

 
ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2553

นาย บรรทม  กระสังข์  ผู้จัดการฝ่ายการผลิต เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ มอบปัจจัยสนับสนุนในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี  2553  ณ วัดยางเอน บ่อวิน จ.ชลบุรี  กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นการร่วมมือ ร่วมใจกัน ของกลุ่มผู้ประกอบการโรงงาน และพี่น้องชาวชุมชนบ่อวิน ทำบุญเพื่อนำปัจจัยไปซ่อมแซมวัดที่ปรักหักพัง อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป     

 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดโครงการห่วงใย ห่างไกลโรค ให้บริการชาวชุมชนบ้านพลง และชุมชนใกล้เคียง

31 ตุลาคม 2553 กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมาบตาพุด จัด “โครงการห่วงใย ห่างไกลโรค กับโกลว์” ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ตรวจเลือด ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเต้านม คัดกรองเบาหวาน ตรวจโรคหัวใจ บริการฉีดวัคซีนให้สุนัข และแมว ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ บริการนวดเพื่อสุขภาพ ตัดผม และกิจกรรมระบายสี ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านพลง ชุมชนมาบยา ชุมชนอิสลาม และชุมชนใกล้เคียง ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง

 
โรงเรียน St-Andrews International เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์

คณาจารย์และนักเรียน จำนวน 43 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์  และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยมีคุณเรอโนต พีเยิล ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์  ให้ข้อมูลและบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้
 

 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล GDF SUEZ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทโกลว์

นาย มาร์ค แพนนิเยอร์ ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล จาก GDF SUEZ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณปจงวิช พงศ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ร่วมบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า และแผนการดำเนินการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชากลูกหญ้า

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์   และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2553  ณ  วัดชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี พาวเวอร์  และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
โกลว์บริจาคคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องแก่โรงเรียนอนุบาลคลองลาน จ. กำแพงเพชร

คุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุดแก่โรงเรียนอนุบาลคลองลานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตของนักเรียนในห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโขดหิน

กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาวเวอร์   และ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2553  ณ  วัดโขดหิน  ชุมชนโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 
ผู้ตรวจสอบบัญชี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์

คณะผู้ตรวจสอบบัญชี เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโกลว์ ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ โดยมีคุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์ ให้การต้อนรับ

 

 
โกลว์จัดติวฟรี “โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 3”

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดระยอง กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และ เขต 2 ได้จัดโครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 ณ.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2553 ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็นการจัดสอนฟรีเพื่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) ก่อนการสอบเอนทรานซ์จริง ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพินนาเคิล อาทิ อ. กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) และ อ. ชัย ลาภเพิ่มทวี ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนจาก 11 โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และ เขต 2

 
วันเด็กหรรษากับโรงไฟฟ้าโกลว์ ปี 2553

เริ่มต้นปี 2553 ด้วยกิจกรรมดีๆ น่าชื่นใจกันเลยนะคะ กับพี่ๆ บริษัทโกลว์ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้ชื่องานว่า วันเด็กหรรษากับโรงไฟฟ้าโกลว์ งานนี้มีกิจกรรม ความบันเทิง และรางวัลมากมาย ส่งความสุขความสนุกสนานให้น้องๆ ในเขตจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด โรงเรียนบ้านวังประดู่ อ.ปลวกแดง และโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ต.บ่อวิน จ.ชลบุรี และยังได้สนับสนุนของขวัญเพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตมาบตาพุดและบ้านฉางอีกด้วย นี่คือของขวัญจากใจพี่ๆทุกคน ที่อยากจะแบ่งปันและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้แก่น้องๆเยาวชนไทยของเรา ต้นกล้าเล็กๆที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต

 
หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 โดยมีคุณเอซ่า เอสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท โกลว์ ให้การต้อนรับ

โกลว์ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัล  “บิสซิเนส อวอร์ด” สาขาบริษัทข้ามชาติ ซึ่งหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ร่วมกับหอการค้าเบลเยี่ยม-ลัคเซมเบอร์ก-ไทย จะทำพิธีมอบในงานมอบรางวัลทางด้านธุรกิจประจำปีครั้งที่ 12 โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ ก็เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาได้แก่ นวัตกรรม ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์  (ซึ่งประกอบด้วยเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลัคเซมเบอร์ก) และความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ การประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 115 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์  และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยมีคุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์  ให้ข้อมูลและบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้

 

 
โกลว์ ร่วมงานสงกรานต์ชุมชน

แผนกชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมงานประเพณีรดน้ำ-ดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์กับชุมชนต่างๆ ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง ระหว่างวันที่ 7 - 21 เมษายน 2553

 
สนับสนุนประเพณีสงกรานต์ อ.ศรีราชา

กลุ่มบริษัทโกลว์ สนับสนุนกิจกรรมนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2553 แก่อำเภอศรีราชา เพื่อสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 
โกลว์จัดติวฟรี GAT – PAT ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้เยาวชนระยอง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดระยอง กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และ เขต 2 ได้จัดโครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553  ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาและ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร  ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน และ 26-27 มิถุนายน 2553  ครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 4 จัดติวเข้มทบทวน GAT –PAT  โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพินนาเคิล และ สถาบันออนดีมานด์ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คนจาก  18 โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และ เขต 2

 

 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

กลุ่มบริษัทโกลว์  และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรม Rayong English Camp 2010 ในหัวข้อ “พลังงานทดแทน” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และตัวแทนนักเรียนจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 93 คน ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2553  ณ สำนักงานนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เป็น หนึ่งในนโยบาย หลัก ของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในการส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษา และเพิ่มทักษะในการรู้เรียนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนระยอง
 

 
สถาบันการเงินเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

สถาบันการเงินผู้ให้กู้โครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยมีคุณสุทธิวงศ์  คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน กลุ่มบริษัทโกลว์ และคุณยันเน่ โอลาวี ลูยาลา ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมชี้แจงข้อมูลและบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

 
โกลว์มอบห้องสมุด รร.บ้านกุดหว้า จ.ขอนแก่น

กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดทำโครงการห้องสมุด ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านกุดหว้า ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ.โรงเรียนบ้านกุดหว้า ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องที่เราริเริ่มเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการอ่าน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ อีกด้วย
 

12
 
ทอดผ้าป่าสามัคคี

กลุ่มบริษัทโกลว์และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับชาวชุมชนโขดหิน ชุมชนคลองน้ำหู ชุมชนหนองน้ำเย็น และชุมชนหนองบัวแดง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2552 เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552 ณ วัดโขดหิน เพื่อนำเงินสบทบทุนบำรุงวัดโดยกลุ่มบริษัทโกลว์ และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดหนองแฟบอีกในวันที่ 18 ตุลาคม 2552  กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงไฟฟ้า ที่รวมใจกันพัฒนา ทำนุบำรุงศานา รวมทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป

 

 
English Learning Trip @ Ancient City

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด  จำนวนกว่า 120 คน กลุ่มบริษัทโกลว์ ได้จัดกิจกรรม  "English Learning Trip @ Ancient City "  โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้น้องๆ ได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์จากการชมเมืองโบราณ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้านศิลปวัฒนธรรมระดับโลกของไทย

 

 
อธิบดีกรมไฟฟ้าลาวเยี่ยมชมโกลว์

นายวีระพน วีระวง อธิบดีกรมไฟฟ้า กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยมีคุณเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิตระยอง ร่วมบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า และแผนการดำเนินการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแฟบ

กลุ่มบริษัทโกลว์ และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2552    ณ วัดหนองแฟบ ชุมชนหนองแฟบ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2552 โดยคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ พร้อมพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัทบีแอลซีพี และชาวชุมชนหนองแฟบ ร่วมกล่าวถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี รวมปัจจัยจำนวน 58,695.25 บาท หลังจากพิธีถวายพุ่มผ้าป่าเสร็จสิ้น พนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมถวายหลอดไฟประหยัดพลังงาน และร่วมเปลี่ยนหลอดไฟให้กับวัด   กิจกรรมเพื่อสังคมถือเป็นนโยบายที่กลุ่มบริษัทโกลว์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน
 

 
วันเด็กหรรษาที่โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ นำโดยคุณประทีป พุทธธรรมรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง และพนักงาน ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ของเล่น รวมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นโรงเรียนยากจนในเขตจังหวัดระยอง พนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ จึงร่วมกันส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน จัดกิจกรรมให้น้องๆ จำนวนวน 150 คน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 นี้

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ณ ศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารเรียน ณ ศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยยาก ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้พนักงานโกลว์ยังร่วมปันน้ำใจบริจาคจตุปัจจัย สิ่งของอุปโภคบริโภค  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค หนังสือ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ และขาดแคลนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2552 นี้

 
วันเด็กหรรษาที่โรงเรียนวัดมาบชลูด

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมส่งความสุขและสานฝัน ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดมาบชลูด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในงาน วันเด็กหรรษา กับโรงไฟฟ้าโกลว์สำหรับน้องๆ จำนวน 600 คน โดยจัดโซนกิจกรรมเกมรับของรางวัล การแสดงความสามารถบนเวทีของน้องๆ จากทุกชั้นปี การจับฉลากมอบจักรยาน จำนวน 11 คัน และมอบกระเป๋าผ้า Glow Family รอยยิ้มแห่งความสุข ความประทับใจ ของ น้องๆ โรงเรียนวัดมาบชลูดจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ โกลว์ จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่ชุมชนและสังคมต่อไป

 
โกลว์ เอสพีพี 3 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตพลังงานและการใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งสนองต่อนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน ดังนั้นกลุ่มบริษัทโกลว์ โดย บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัดจึงได้  จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 640 เมกะวัตต์ (โครงการโกลว์ พลังงานชีวมวล) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมบริษัท  โดยโครงการได้นำเสนอผลการศึกษาและร่างมาตรการการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบโครงการ ชุมชน รวม 131 คน ได้แก่ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนซอยประปา ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนวัดโสภณ และชุมชนมาบชลูด รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบพื้นที่โครงการให้ได้รับทราบพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการ เปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป โครงการโกลว์ พลังงานชีวมวลมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนโครงการลดภาวะโลกร้อนโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มความมั่นคงของระบบผลิตไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่จำหน่าย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง 
 

 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

กลุ่มบริษัทโกลว์  และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรม Rayong English Camp 2009 ในหัวข้อ “108 วิธี กับการประหยัดพลังงานแบบคนรุ่นใหม่” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และตัวแทนนักเรียนจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 86 คน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2552  ณ สำนักงานนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  เป็น หนึ่งในนโยบาย หลัก ของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในการส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษา และเพิ่มทักษะในการรู้เรียนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนระยอง
 

 
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ลงพื้นที่มาบตาพุดและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโกลว์


คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 หรือ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะ ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด  และได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท โกลว์ โดยมีนายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายการผลิต และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
 

 
โกลว์จัด “โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์”

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์”โดยคุณสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน คุณกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มโรงงานระยอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้าปัจจุบันและข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของกลุ่มบริษัทโกลว์  ที่มีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมทั้งเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

กลุ่มบริษัทโกลว์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง ในจังหวัดระยอง  จำนวน 86 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 66 ทุน ทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุน และทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน  10 ทุน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีนายสมพงษ์ โสภณ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาในโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อน้องยากจนและเรียนดี

โดยคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทโกลว์ มีนโยบายมุ่งเน้นและส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวที่มีฐานะยากจน และที่สำคัญบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทั้งด้านสังคม สติปัญญา และคุณธรรมของนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาสังคม ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโกลว์ หรือ “Glow Family” ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 

 
กลุ่มบริษัทโกลว์จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจประชาชนมาบตาพุด

กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดโครงการห่วงใยห่างไกลโรคกับโกลว์ เพื่อให้บริการตรวจ รักษาสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป บริการตรวจเลือด ตรวจรักษาสุขภาพฟัน นอกจากนั้นยังมีบริการตัดผม บริการนวดเพื่อสุขภาพ โครงการครั้งนี้จัดขึ้นที่ชุมชนซอยประปา และชุมชนคลองน้ำหูและชุมชนใกล้เคียง มีผู้เข้ารับบริการกว่า 300 คน ในวันที่ 26 เมษายน 2552
 

 
กกพ. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะ เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยมีคุณเฮกกิ พูดาส  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจ และคุณปจงวิช พงศ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ร่วมชี้แจงข้อมูลและบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการดำเนินการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 

 
ตลท. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน

คณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ โดยมีคุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์ ให้การต้อนรับ
 

 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดหนองแฟบ

กลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552  ณ วัดหนองแฟบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อการปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของเยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียน
 

 
ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2552

นาย ณรงค์ชัย   วิสูตรชัย  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ มอบปัจจัยสนับสนุนในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี  2552  ณ วัดชลธาราม หรือวัดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ กำนันตำบลบ้านฉาง นายเหรียญ นิจรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นการร่วมมือ ร่วมใจกัน ของการนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการโรงงาน และพี่น้องชาวชุมชนบ้านฉาง ทำบุญเพื่อนำปัจจัยไปซ่อมแซมวัดที่ปรักหักพัง อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 

 
ท่าเรือโกลว์ เอสพีพี 3 ซ้อมแผน NASMEX 09

ท่าเรือโกลว์ เอสพีพี 3 ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต1 (ศรชล) กองเรือภาคที่ 1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรือ (NASMAX 09) ในเขตพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  เพื่อทดสอบความพร้อมของการประสานงาน การสั่งการ การเคลื่อนย้ายเครื่องมือในการระงับเหตุฉุกเฉินในท่าเรือต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
 

 
นักเรียนโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐมเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

คณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ และรับฟังบรรยายข้อมูลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่ - วัน โดย คุณสมชัย  กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์  บรรยายสรุปและให้การต้อน

 
คณะผู้นำท้องถิ่นพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

คณะผู้นำท้องถิ่นพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายข้อมูลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่ - วัน โดย คุณสมชัย  กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์  บรรยายและให้การต้อนรับ

 
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1และคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

พล.ร.ท.ชัยวัฒน์  พุกกะรัตน์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายข้อมูลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์  ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่ - วัน โดย คุณอนุตร จาติกวณิช  กรรมการ และ คุณปจงวิช  พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต กลุ่มบริษัทโกลว์ ให้การต้อนรับ
 

 
กลุ่มบริษัท โกลว์ ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ กลุ่มบริษัท โกลว์ เทศบาลมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล และปลูกป่าริมหาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ.ริมหาดสุชาดา จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับ จังหวัดระยอง และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรม Rayong English Camp 2008 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และตัวแทนนักเรียนจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ตลอดหลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2551 ณ สำนักงานนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี คุณวีระศักดิ์ เพิ่มแพงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และนอกจากกิจกรรมในค่ายมีทีมงาน คุณ แอนดรู บิกส์ เป็นเทนเนอร์ให้กับน้องๆ โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ตั้งใจในการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลสรุป การดำเนินงานโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่ - วัน โดย คุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และบรรยาย

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลสรุป การดำเนินงานโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่ - วัน โดย คุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และบรรยาย

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ให้กับเยาวชนระยอง

นายสุนทร  รัตนวราหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายสมภพ  วงศ์ทางประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  และนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริษัทโกลว์  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นเยาวชนในโครงการ “ทบทวนความรู้ สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2550 ที่สามารถสอบผ่านเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 2  ทุน ๆ ละ 100,000 บาท ต่อปี จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับ นางสาวมาลยา ใจตั้ง  (ที่2 จากขาว) และนางสาวศุภร  ผลบุญ  (ที่ 4 จากขวา)

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ จัดพิธีเปิดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551”

กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาเยาวชนจังหวัดระยอง โครงการ  “ทบทวนความรู้  สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551” หรือ Rayong University Admission Pre-Test 2008 (RUA Pre-Test ’08) มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 350 คน จัดสอน 5 วิชา O-Net and A-Net ระยะเวลาการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2551 ถึง 9 พฤศจิกายน 2551 โดยพิธีเปิดโครงการ   ได้รับเกียรติจากนายสุนทร  รัตนวราหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายสมภพ  วงศ์ทางประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  และนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริษัทโกลว์ เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2551  โดยถือว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโกลว์ หรือ Glow Family ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

คุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ให้การต้อนรับ นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลสรุป การดำเนินงานโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่ - วัน โดย คุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และบรรยาย วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551

 
"นักข่าวน้อยประจำชุมชน" เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ให้การต้อนรับน้องๆ จากโครงการ "นักข่าวน้อยประจำชุมชน" ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่มาบตาพุด เข้าเยี่ยมชม รับฟังข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต และ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงไฟฟ้า โกลว์เอสพีพี 2 & 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551

 
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การกำกับ ดูแลการทดลองเดินเครื่องจักร

นายโกศล ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การกำกับ ดูแลการทดลองเดินเครื่องจักร และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม รับฟังข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยมีคุณกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิตกลุ่มโรงงานระยอง และ คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551

 
โกลว์นำเสนอข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการใหม่แก่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ตัวแทนกลุ่มบริษัท โกลว์ โดยนายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นายวัชรพล เดชคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวะอนามัย และความปลอดภัย บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ความปลอดภัยในโรงงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดโครงการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551

 
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

นายนพดล ศรีสุข นายอำเภอเมืองระยอง รับมอบเงินสนับสนุนเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 75,000 บาท โดยมีคุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้มอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

 
การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศ ที่โรงไฟฟ้าระยอง

คุณกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร SVP Rayong Facilities Managment คุณลู โฮหลับ SVP OSS และฝ่าย EH&S นำโดยคุณโสรยา เริ่มวานิชย์ AVP EH&S เข้าเยี่ยมชมและดูงานการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศ (Confined Space Training) ที่โรงไฟฟ้าระยอง เพื่อศึกษาข้อมูลการฝึกอบรมและอุปกรณ์ภาคสนาม เพื่อนำมาพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการแคมปัส ระเบิดพลังต้านโลกร้อน"

กลุ่มบริษัทโกลว์ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และจัดกิจกรรมเกมต่าง ๆ ในโครงการ "แคมปัส ระเบิดพลัง ต้านโลกร้อน" ร่วมกับสถานีวิทยุ อสมท. 96.75 Happy Time Rayong และโรงเรียนวัดป่าประดู่ ภายในงาน มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จากกระทรวงพลังงานและ บริษัทเอกชนร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้มีการแสดงคอนเสิร์ตต้านโลกร้อน จากนักร้องดังค่ายอาร์เอส อาทิ C-Quince, ขนมจีน , มีล่า และ หวาย เป็นต้น กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนวัดป่าประดู่ เข้าร่วมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551

 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

คุณปีเตอร์ เทอร์โมท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด นิคมเหมราชตะวันออก จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี(บ่อวิน) จ. ชลบุรี โดยนำชมกระบวนการผลิต ตลอดทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันทันสมัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

 
นักกีฬามวยยุวชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์

คุณวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทโกลว์ ให้การต้อนรับคณะนักกีฬามวยยุวชนใน “โครงการโกลว์ดาวรุ่งมุ่ง ยู๊ธ โอลิมปิก” เข้าเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าโกลว์ เฟส 3 เมื่อเร็วๆ นี้

 
นักลงทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เยี่ยมชมขบวนการผลิตโรงไฟฟ้าและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัดการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2550 และชี้แจงข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ให้แก่นักลงทุน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมขบวนการผลิตโรงไฟฟ้า และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ณ โรงไฟฟ้าในนิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีคุณปีเตอร์ เทอร์โมท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุทธิวงศ์ คงศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

12
 
กลุ่มบริษัทโกลว์นำทีมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยคุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และคุณศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนในการต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ระยะที่ 3 ของกลุ่มบริษัทโกลว์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปฐานะการเงิน การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า ตลอดจนโครงการลงทุนต่างๆ ของโกลว์
 

 
กรมทรัพยากรเหมืองแร่เยี่ยมชมโกลว์

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ เป็นผู้แทนต้อนรับคณะจากกรมทรัพยากรเหมืองแร ่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ระยะที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิต ตลอดทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันทันสมัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของเยาวชนจังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัทโกลว์ และจังหวัดระยอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาระดับชาติพื้นฐานและขั้นสูง (O-NET และ A-NET) จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของเยาวชน จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

นายพลวัตร ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจไอพีพีและรัฐสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เยาวชนระยองทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1" โครงการมุ่งเน้นทักษะการสอบทั้ง O&A Net จากอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการกวดวิชา นำทีมโดย อาจารย์กิจมาโนช โรจนทรัพย์ หรือคุณครูลิลลี่

โครงการฯ นี้ ได้เชิญชวนนักเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 รวม 11 โรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กว่า 300 คน ซึ่ง กิจกรรมนี้จะจัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
 

 
EGAT เยี่ยมชมโกลว์

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ เป็นผู้แทนต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองการผลิตโรง ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าน้ำผอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ระยะที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิต ตลอดทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันทันสมัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

 
Electrabel เยี่ยมชมโกลว์

มร.เอซ่า เฮสคาเน่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาโครงการและธุรกิจไอพีพี และ คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ เป็นผู้แทนต้อนรับ Mr.Rudy Willemse, Senior procurement Manager จาก Electrabel เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ระยะที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิต ตลอดทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันทันสมัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

 
TPAC/TPCC เยี่ยมชมโกลว์

คุณเรอโนต พีเยิล, ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เป็นผู้แทนต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก บมจ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บมจ.ไทยโพลีคาร์บอเนต เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทโกลว์ ระยะที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิต ตลอดทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันทันสมัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

 
กลุ่มบริษัทโกลว์ รับรางวัลปฏิทินชนิดสมุดบันทึกดีเด่นสุริยศศิธร

กลุ่มบริษัทโกลว์ได้รับรางวัลปฏิทินชนิดสมุดบันทึกดีเด่น สุริยศศิธร ประจำปี 2550 (ครั้งที่ 27) ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อม จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้การใช้ปฏิทินเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย โดยมีคุณชลลดา มณี เป็นตัวแทนรับมอบ