บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

195 Empire Tower, 38th Floor - Park Wing, South Sathorn Rd.,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.
Tel. (66 2) 670 1500-1 Fax. (66 2) 670 1548-9

                                                                                                                                                                                                   

29 กุมภาพันธ์ 2551
โกลว์มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน

สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) นั้น เมื่อเดือนธันวาคม 2550 บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ (สุทธิ) ภายใต้โครงการประมูลโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รอบใหม่ บริษัทดังกล่าวมีกลุ่มบริษัทโกลว์เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 65 และ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นถือหุ้นร้อยละ 35 โดยมีมูลค่าก่อสร้างโครงการทั้งสิ้นประมาณ 1,150 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ภายในกลางปีนี้ และจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2554

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทเชื่อว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ (ใช้เชื้อเพลิงต่ำ) ที่สุดในโลก ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีระดับการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX) ที่มีปริมาณต่ำกว่าระดับที่ธนาคารโลกและระเบียบของประเทศไทยกำหนดไว้อย่างมากแล้ว โครงการดังกล่าวยังผ่านเกณฑ์การปล่อยมลสารตามมาตรฐานนานาชาติที่เข้มงวดที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเช่นเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องทำสัญญาด้านการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและคาดว่าจะต้องสมทบทุนในกองทุนราว 100 ล้านบาทต่อปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มพูนระดับการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น อันได้แก่ การพัฒนาการศึกษา สุขอนามัย การพัฒนาอาชีพ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมฯ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน IPP ใหม่นี้จะลดระดับการพึ่งพาพลังงานก๊าซธรรมชาติของประเทศลง และจะขายไฟฟ้าในราคาที่ต่ำตามที่ได้เสนอไปในการแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้า

และสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) ของโกลว์จะยังคงเติบโตต่อไปเพื่อรองรับความต้องการไอน้ำและไฟฟ้าของกลุ่มปิโตรเคมีของไทยที่ขยายตัวตามโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 ซึ่งภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้บริษัทมีแผนที่จะทำสัญญากับลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนหนึ่ง ประมาณ 250 - 350 เมกะวัตต์เทียบเท่า นอกจากนี้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อีกจำนวน 74 เมกะวัตต์จาก กฟผ. โดยคาดว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 และเริ่มเปิดดำเนินการปลายปี 2554

และเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า บริษัทคาดว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกันถึง 380 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดประมาณ 450 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าลง (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) เพื่อให้ปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX) (ทั้งปริมาณที่เกิดขึ้นจริงและปริมาณสูงสุด) ในมาบตาพุดลดลงต่ำกว่าระดับปัจจุบันภายหลังโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) แห่งใหม่เปิดดำเนินการ อันจะส่งผลต่อคุณภาพอากาศโดยรวมที่ดีขึ้นของมาบตาพุด

 

 


เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,708 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 967 ตันต่อชั่วโมง กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง
GDF SUEZ Energy International เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นสายงานธุรกิจหนึ่งของกลุ่ม GDF SUEZ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDF SUEZ หรือ GDF SUEZ Energy International ได้ที่ เวบไซต์ของบริษัท www.gdfsuez.com และ www.suezenergyint.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
นาย สุทธิวงศ์ คงสิริ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-670-1500
Email : suthiwong@glow.co.th