เมนู

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโกลว์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน กฝผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในตลาดผลิตไฟฟ้า และเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมระบบส่งไฟฟ้าเพียงรายเดียวในประเทศ

9 สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
3 สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เราผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นปลาย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและเป็นบริษัทในเครือของธุรกิจระดับนานาชาติ

ตรวจสอบ/ปรับปรุงล่าสุด: 12 มีนาคม 2562