เมนู

ภาพรวมโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัทโกลว์ยึดถือปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยเราเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับการปล่อยมลสารให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน นอกจากนี้ เรายังดำเนินกิจกรรมมากมายร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน โดยกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องได้แก่ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า การทำความสะอาดชายหาด ปลูกป่า เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยได้ริเริ่มและสนับสนุนการพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนต่างๆ ขึ้น อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สปป.ลาว และการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น

ข่าวด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด
กลุ่มบริษัทโกลว์ รับรางวัลโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562
โกลว์ พลังงาน ได้รับรางวัลในโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และโครงการจัดการก๊าซลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ปี 2562
กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมปลูกป่า ภายใต้โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์
กลุ่มบริษัทโกลว์ โดย บริษัท โกลว์ เอสพีพี11 จำกัด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ “โกลว์ โยคะ ”
กลุ่มบริษัทโกลว์และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รวมพลังชาวจิตอาสาปีที่ 10 สร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า
กลุ่มบริษัท โกลว์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และประเพณีทำบุญกลางบ้าน ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โกลว์รับมอบธงธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมจาก กนอ.