เมนู

The complete energy & services provider

Reliable energy supply

Opening the new possibilities

Sustainable society and environment

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

ธุรกิจบริษัท

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

3
โครงการ
1,525
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ

8
โครงการ
1,557
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)
1,116
ไอน้ำ (ตัน/ชม.)
1,282
น้ำสะอาด (ลบ.ม./ชม)
4,010
น้ำปราศจากแร่ธาตุ (ลบ.ม./ชม)
3,400
น้ำเย็น (ตันความเย็น)

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

4
โครงการ
12.04
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การดำเนินการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ได้ดำเนินการตามโครงสร้างและนโยบายของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group)

อ่านเพิ่มเติม
Announcement of the results of consideration Scholarship Recipients for 2020