เมนู

โกลว์รับมอบธงธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมจาก กนอ.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัท โกลว์ ในมาบตาพุด คอมเพล็กซ์ รับมอบธงธรรมมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น (ธงขาว ดาวเขียว) และ ธงธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (ธงขาว ดาวทอง) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน โดยรางวัลนี้มอบให้กับโรงงานที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

ย้อนกลับ