เมนู

GLOW จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คุณผดุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW บริษัทในกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาขน) หรือ GPSC เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และร่วมนำเสนอข้อมูลตามวาระต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่างแบบ New Normal และมีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ ห้องลาดพร้าว สวีท ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,084 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,268 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,116 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นแกนนำธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ได้ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPSC ที่เว็บไซต์ www.gpscgroup.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-670-1500-1

Email: prapon@glow.co.th

ย้อนกลับ