เมนู

The complete energy & services provider

Reliable energy supply

Opening the new possibilities

Sustainable society and environment

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

ธุรกิจของเรา

กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจในด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP – Independent Power Producer Business) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (Cogeneration Business) และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business)

ดูทั้งหมด
3,094
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)
1,116
ไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง)
4,010
น้ำสะอาด (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
1,282
น้ำปราศจากแร่ธาตุ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
3,400
น้ำเย็น (ตันความเย็น)

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การดำเนินการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ได้ดำเนินการตามโครงสร้างและนโยบายของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group)

อ่านเพิ่มเติม
Announcement of the results of consideration Scholarship Recipients for 2020